Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest zbiorem przepisów prawnych, które obowiązują wszystkich członków rodziny. Stanowi dziedzinę prawa cywilnego. Dotyczy zarówno spraw majątkowych, jak i niemajątkowych. Prawo to reguluje m.in. kwestie dotyczące stosunków między małżonkami i stosunków między rodzicami i ich dziećmi. Dotyczy także spraw alimentacyjnych, adopcji czy opieki. W naszej kancelarii oferujemy pomoc związaną zarówno z prawem rodzinnym, jak i opiekuńczym.

Jakie usługi z zakresu prawa rodzinnego świadczymy?

W naszej kancelarii udzielamy porad prawnych dotyczących prawa rodzinnego. Prawo rodzinne reguluje sprawy dotyczące rodziny. Zajmujemy się m.in. prowadzeniem spraw o rozwód bądź separację, pomożemy w kwestiach związanych z podziałem majątku wspólnego czy ustanowienia rozdzielności majątkowej. Doradzimy również w kwestiach dotyczących alimentów oraz ubezwłasnowolnienia. Pomożemy w rozstrzygnięciu istotnych sporów rodzinnych. Świadczymy także pomoc prawną przy negocjowaniu i sporządzaniu warunków umów małżeńskich, m.in. intercyzy.

Pomoc z zakresu prawa opiekuńczego

Zapewniamy pełną obsługę prawną oraz pełnomocnictwo w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomożemy w sprawach dotyczących ustalenia zakresu opieki i kurateli nad nieletnimi, ustanowienia władzy rodzicielskiej czy charakteru kontaktów rodziców z dziećmi. W naszej kancelarii doradzimy także w sprawach z zakresu prawa spadkowego[prawo-spadkowe], które dotyczą przyjęcia lub odrzucenia spadku po członku rodziny. Świadczymy także usługi dotyczące ustalenia lub zaprzeczenia macierzyństwa lub ojcostwa. Wiele spraw dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego nie wymaga procesu sądowego.