Prawo cywilne 

Prawo cywilne jest dziedziną prawa, która zajmuje się regulowaniem stosunków między podmiotami prawa prywatnego. Obejmuje wszystkie sprawy dotyczące ludzkiej działalności. W naszej kancelarii świadczymy usługi związane z prawem rzeczowym, prawem spadkowym, jak i prawem zobowiązań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom prywatnym oraz firmom.

Usługi z zakresu prawa cywilnego

Zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego. Nasza kancelaria reprezentuje klientów m.in. w postępowaniach sądowych i mediacjach. Na każdym etapie postępowania sądowego zajmujemy się opracowywaniem wszelkich pism procesowych. Są to m.in. pozew o zapłatę, wniosek o zwolnienie od kosztów, zażalenie czy apelacja. W razie problemów z wykroczeniami, doradzimy również w zakresie prawa karnego. Zajmujemy się także uzyskiwaniem dla naszych klientów takich zobowiązań, jak zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Udzielamy porad prawnych, opracowujemy pisemne opinie oraz analizy prawne. Zajmujemy się także przygotowywaniem projektów umów.

Umowy cywilnoprawne

Z prawem cywilnym mamy do czynienia przede wszystkim podczas zawierania wszelkiego rodzaju umów. Prawo cywilne znajduje także zastosowanie w prawie pracy. Dotyczy to tych spraw, które nie zostały uregulowane przez kodeks pracy. Prawo cywilne przede wszystkim ustala m.in. zasady zawierania umów cywilnoprawnych i kontraktów oraz sposób ich wykonywania. Wyznacza także, jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania danej umowy.

Najczęściej zawierane umowy cywilnoprawne to m.in. umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa najmu czy umowa pożyczki. Pomagamy naszym klientom tworzyć umowy cywilnoprawne, negocjujemy w imieniu naszych klientów treści różnych umów, a także zajmujemy się ich opiniowaniem.