Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi adwokackie ustalane jest indywidualnie w porozumieniu z klientem. Jego wysokość zależy od ilości i złożoności powierzonych spraw oraz od nakładu pracy.

Dla Państwa wygody oferujemy różne metody ustalania stawki. Proponujemy system:

  • godzinowy – łączny czas poświęcony na wykonanie pracy wpływa na ostateczną wysokość wynagrodzenia,
  • ryczałtowy – po wnikliwej analizie sprawy ustalana jest indywidualna stawka,
  • wynikowy – system ryczałtowy powiększony o dodatkowe wynagrodzenie (przy pozytywnym rozwiązaniu sprawy),
  • mieszany – możliwość zastosowania różnych systemów.

Grupa osób przy jednym stole