Klauzula informacyjna RODO

w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez Kancelarię Adwokacką

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Kancelarii jest
  Adwokat Krzysztof Powierza prowadzący Kancelarię Adwokacką w
  Lesznie (64-100 Leszno) przy ul. Słowiańskiej 63. Tel. kanc. (65) 520 48 55,
  660 499 533, tel. kom. 607 929 042. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane Klientów Kancelarii są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o
  udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/upoważnieniem
  do obrony/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO oraz
  art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1513).
 3. Danymi osobowymi są dane identyfikacyjne (w tym: imię i nazwisko, PESEL, miejsce
  zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e-mail). W przypadku prowadzenia spraw z
  zakresu prawa medycznego i prawa rodzinnego danymi tymi mogą być dane
  szczególne, wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, w tym przede wszystkim dane
  dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podstawę ich przetwarzania
  stanowi art. 9 ust. 2 RODO.
 4. W każdej chwili Klientowi Kancelarii przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych osobowych. Kancelaria przestanie przetwarzać jego dane chyba
  że będzie w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są
  nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane Klienta będą niezbędne
  do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Zgodnie z RODO, Klientowi Kancelarii przysługuje prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d) przenoszenia danych,
  e) wniesienie skargi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego
  wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub
  zatarcia skazania.
 7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
  uniemożliwić udzielenie należytej pomocy prawnej.
 8. Dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom, na których przepisy
  nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa
  adwokata prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom Kancelarii, którym
  powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą
  odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 9. W przypadku zastrzeżeń co do działania Kancelarii, które dotyczyć będą informacji
  będących danymi osobowymi Klienta, może on zwrócić się ze skargą do Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.