Na czym polega stwierdzenie nabycia spadku?

Prawo spadkowe wielu osobom wydaje się bardzo skomplikowane. Warto jednak poznać przynajmniej jego podstawy, by znać swoje prawa, ale również obowiązki. Na czym polega tzw. stwierdzenie nabycia spadku? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest stwierdzenie nabycia spadku?

Śmierć spadkodawcy sprawia, że jego prawo majątkowe przechodzi na kolejne osoby. Niestety, kwestia tego, kto jest spadkobiercą i w jakim zakresie nie zawsze jest jasna.

Stwierdzenie nabycia spadku może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na przeprowadzeniu postępowania sądowego, a drugi na notarialnym poświadczeniu dziedziczenia.

Osoby zainteresowane stwierdzeniem nabycia spadku to m.in. spadkobiercy, wierzyciele spadkobierców, osoby uprawnione do zachowku, wierzyciele spadkodawcy, zapisobiercy (z zapisów zwykłych i windykacyjnych), wierzyciele zapisobiercy windykacyjnego. Proces ten ma znaczenie również dla osób, które pragną pokazać, że nie są spadkobiercami, a więc nie ponoszą odpowiedzialności za długi.

Stwierdzenie nabycia spadku – co warto wiedzieć?

Jeśli stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na drodze sądowej, odpowiedni organ ma za zadanie zbadać sprawę w każdym aspekcie. Niektóre z elementów to sprawdzenie, co mówi pozostawiony przez osobę zmarłą testament, stwierdzenie czy jest on ważny, a także zweryfikowanie, kto jest spadkobiercą z urzędu.

Sąd nie dzieli spadku i nie opisuje konkretnych składników majątku. Stwierdza jedynie kto i dlaczego (na jakiej podstawie), a także, w jakiej wysokości nabywa prawo do spadku.

Złożenie wniosku o stwierdzenie spadku (prawo spadkowe Leszno) leży w interesie osób, które chcą uzyskać należne im majętności oraz osób, które chcą uniknąć spłaty zadłużenia związanego z pozostawionym przez spadkodawcę spadkiem.