Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Rozwód to wydarzenie, które stanowi zakończenie pewnego rozdziału w życiu. Jest to zmiana nie tylko dla współmałżonków, ale również dla ich dzieci, które od tej pory będą mieszkać tylko z jednym rodzicem. Sytuacja staje się tym bardziej skomplikowana jeśli rozwód nie odbywa się za porozumiem stron, a partnerzy nie mogą dojść do samodzielnego porozumienia. Jak w takiej sytuacji uzyskać opiekę nad dzieckiem? W naszym artykule omawiamy ten temat.

Rozwód za porozumieniem stron a prawo opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to zgodnie z definicją zawartą w art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie zazwyczaj ustalają zasady opieki nad dzieckiem samodzielnie. Nie zachodzi więc konieczność sądownego rozstrzygania tej kwestii, co wpływa na uproszenie postępowania rozwodowego. Warto także dodać, że dojście do porozumienia i samodzielne dokonanie ustaleń to najlepsza możliwa droga. Żaden z partnerów nie jest wtedy poszkodowany, a ustalone zasady są jasne i dobrze zrozumiałe.

Niestety, samodzielne rozdzielenie opieki nad dzieckiem nie zawsze jest możliwe.

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Termin ten oznacza bowiem, że dotychczasowi małżonkowie nie pozostają ze sobą w dobrych relacjach i nie jest możliwy samodzielny podział opieki nad dzieckiem. Szczególnym przypadkiem jest także związek, w którym jedna ze stron stanowi zagrożenie lub nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków.

Jak więc uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem? Konieczne jest wniesienie wniosku do sądu, o to, by to on dokonał podziału. Oczywiście cała sprawa musi mieć swoje uzasadnienie, a podstawą podjęcia decyzji jest przedstawienie dowodów.

Rozwiązanie, które jest dość często wykorzystywane przez sąd polega na powierzeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie jej względem drugiego partnera. Co ważne, strona z mniejszym zakresem władzy wciąż może decydować m.in. w kwestii miejsca zamieszkania, wyjazdów za granicę, edukacji, czy sposobu leczenia. Dodatkowo ograniczenie prawa do opieki nie oznacza braku kontaktu z mamą, czy ojcem.

Sąd wydający orzeczenie kieruje się nie tylko prośbami i dowodami przedstawionymi przez obie strony. Głównym czynnikiem jest bowiem dobro dziecka, czyli to, by mieszkało ono w warunkach pełnych miłości i bezpieczeństwa.

Prawo do opieki nad dzieckiem może zostać także całkowicie odebrane jednej ze stron. Decyzja ta ma zastosowanie w sytuacji, gdy partner stanowi zagrożenie (np. wskutek uzależnienia) lub gdy występują u niego silne schorzenia psychiczne.