Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty, a tak naprawdę renta alimentacyjna, to świadczenie nakładane przez sąd i zobowiązujące daną osobę do udzielania określonego wsparcia, przede wszystkim finansowego. Wysokość takiego świadczenia zależy od wielu czynników. Jakich? W naszym artykule wyjaśniamy, co ma wpływ na wysokość alimentów, a także, o czym należy pamiętać, uczestnicząc w sprawie o ich zasądzenie.

Co ma wpływ na wysokość alimentów?

Na początek warto podkreślić, że nie istnieje jeden ścisły wzór, według którego obliczane są należne alimenty. Wysokość takiego zobowiązania zależy bowiem przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a także od możliwości majątkowych i zarobkowych obydwu stron. Pod uwagę brane są także szczególne okoliczności, a sąd wydaje swoje orzeczenie tak, by sytuacja dziecka po rozwodzenie rodziców nie zmieniła się na gorszą.

Pierwszym czynnikiem, który rozważa sąd, są wydatki ponoszone na dziecko. W grę wchodzi m.in.:

  • edukacja: podręczniki, przybory i pomoce szkolne, składki klasowe, koszty wyjść klasowych, obiady, a także świetlica,
  • zajęcia dodatkowe: korepetycje, lekcje językowe, zacięcia sportowe oraz potrzebny sprzęt, a także zajęcia artystyczne,
  • wyżywienie,
  • kosmetyki i środki czystości,
  • ubrania,
  • wyjazdy weekendowe i wakacyjne,
  • leczenie (leki, dentysta, leczenie specjalistyczne i stałe),
  • rozrywka,
  • koszty dojazdów,
  • opłaty mieszkaniowe (koszty mieszkania przypadające na dziecko).

Jak już wspomnieliśmy, drugim czynnikiem są także możliwości finansowe partnera. Ustala się je na podstawie dokumentów, takich jak zeszłoroczny PIT, umowa o pracę, a w przypadku jej braku opis wykształcenia, czy umiejętności. Inną metodą jest porównanie przykładowych ofert pracy dedykowanych dla osób o podobnych kwalifikacjach. Umożliwia to uniknięcia sytuacji, gdy druga strona ma możliwość łożenia na dziecko, jednak chce się od tego obowiązku uchylić.

Alimenty – o czym warto pamiętać?

Warto pamiętać, że obowiązek zaspokojenia potrzeb dziecka rozkładany jest mniej więcej po połowie na oboje partnerów. Nie oznacza to jednak, że obie strony płacą tak samo wysokie alimenty. Sąd bierze bowiem pod uwagę także codzienną opiekę świadczoną przez rodzica, u którego na stałe mieszka nieletni. Z kolei osoba, która nie sprawuje stałej opieki nad dzieckiem, jest zobowiązana wpłacać na jego rzecz większe kwoty pieniężne.

Kolejną ważną kwestią jest fakt, że obowiązek alimentacyjny powstaje dopiero w momencie ustalenia wysokości alimentów przez sąd. Aby rodzic utrzymujący dziecko nie został pokrzywdzony przez przedłużający się proces, istnieje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Trzeci istotny element dotyczy długości okresu wypłacania alimentów. Wiele osób błędnie sądzi, że obowiązek alimentacyjny ma miejsce do czasu uzyskania pełnoletniości. Jednak według polskiego prawa trwa on do dwudziestego piątego roku życia, o ile dziecko kontynuuje naukę. Z kolei jeśli dziecko jest chore i niezdolne do samodzielnego utrzymania się, alimenty są zasądzane dożywotnio.