Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

W pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce rozwiodło się 16 tysięcy par, a 200 zdecydowało się na separację. Dane te pokazują, że Polacy coraz częściej podejmują trudne decyzje i dokonują zmian życiowych, które niejednokrotnie pozwalają im otworzyć nowy rozdział ich życia. Aby jednak wyjść z niesatysfakcjonującego małżeństwa, konieczne jest przeprowadzenie sądowej sprawy rozwodowej zaczynającej się od złożenia pozwu rozwodowego. Jak poprawnie go napisać? I dlaczego tak ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy musi spełniać pewne warunki formalne, narzucone przez prawo, aby Sąd mógł rozpocząć rozpoznawanie sprawy. Do najważniejszych szczegółów zaliczamy dane stron – nasze - powoda/powódki (imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także numer PESEL) oraz dane żony i męża. Inne potrzebne dane to numer aktu małżeństwa.

Kluczowym elementem jest także określenie naszych oczekiwań, czyli np. czy chcemy zgodnego rozwodu - bez orzekania o winie, czy z ustaleniem winy jednego z małżonków. Jeśli w związku funkcjonują małoletnie dzieci konieczne jest także określenie z kim mają zostać dzieci po rozwodzie, na jakich zasadach będzie odbywać się opieka, ale też jakie alimenty na dzieci są niezbędne. Można też zaproponować jak mają być ustalone kontakty tego z rodziców, z którym nie będą na stałe mieszkały dzieci.

Niezbędne jest także uzasadnienie pozwu, czyli opisanie tego, jak wyglądają aktualne relacje między stronami oraz wykazanie, że doszło do trwałego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. W niektórych sytuacjach potrzebne jest także podanie danych świadków, którzy mogą to poświadczyć, a także i świadków, którzy zeznają jak wygląda aktualna sytuacja życiowa dzieci.

Warto pamiętać o załączeniu:

  • skróconego odpisu aktu małżeństwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej,
  • skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci,
  • opłaty sądowej,
  • ewentualnie: wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z oświadczeniem o dochodach składającego pozew i o jego stanie majątkowym – na odpowiednim formularzu,
  • ewentualnie: porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej,
  • a także zaświadczenia o zarobkach.

O czym pamiętać?

Chociaż stworzenie takiego pozwu wydaje się stosunkowo proste, to praktyka potrafi zaskoczyć. Uzasadnienie pozwu wymaga bowiem znajomości możliwości jakie daje prawo, udowodnienia, że małżeństwo faktycznie się rozpadło, uzasadnienia wysokości alimentów. Osoby niebędące prawnikami mogą mieć kłopot ze spełnieniem tych wszystkich wymogów. Dodatkowo, sprawa może się skomplikować już po złożeniu pozwu, chociażby wtedy, gdy małżonkowie nie zgadzają się co do opieki nad dziećmi, alimentów czy kontaktów.

Najlepszym rozwiązaniem jest więc bez wątpienia skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Tym bardziej, że sprawa rozwodowa jest jedną z tych, które kosztują najwięcej stresu i negatywnych emocji.

Dzięki skorzystaniu ze wsparcia naszej kancelarii adwokackiej, zyskujesz pewność, że Twoja sprawa będzie odpowiednio przeanalizowana, przygotowana i poprowadzona. Dzięki temu łatwiej Ci będzie przejść przez trudny etap rozwodu, uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Pomoc adwokata sprawi, że łatwiej i szybciej będziesz w stanie na nowo zacząć układać sobie życie.

Zapraszamy do kontaktu, telefonicznie lub przez stronę internetową.